Čišćenje DPF / FAP filtera

Mašinsko i profesionalno
čišćenje DPF / FAP filtera

Mašinsko čišćenje DPF filtera je postupak u kojem se efikasnost DPF / FAP (Euro 6) kod svih vozila putničkog i teretnog programa vraća na 96% novog. 

Cijeli proces čišćenja se obavlja na jednoj mašini i za putnička vozila traje sat vremena, a za teretna vozila do 150 minuta (zajedno sa sušenjem).

Ovo je metoda koja obezbjeđuje oporavak prvobitne efikasnosti DPF-a i bolja je u poređenju sa najčešćim metodama čišćenja na tržištu.

Postupak čišćenja:

Vizuelni pregled stanja filtera

Video pregled – kamerom

Kompjutersko očitavanje nivoa zaprljanosti DPF-a sa štampanim testom – nalazom

Čišćenje DPF-a

Sušenje

Završni kontrolni test sa rezultatima

Pakovanje i isporuka

Tohado_FlyerA5_2seitig_20190711_Print.cdr
tohado filter after cleaning

Češća praksa riješavanja ovog problema je uklanjanje DPF-a ili softversko zaobilaženje, koja nisu preporučljiva iz sljedećih razloga:

Ukoliko odstranite DPF filter gubite svaku EURO normu i na tehničkom pregledu se tretira kao auto proizvedeno prije implementacije samog DPF-a.

Automobili bez DPF-a imaju manju tržišnu vrijednost.

Uklanjanje DPF-a je potencijalni uzrok kvara turbine jer se nalazi odmah iza nje i nema podpritiska koji DPF stvara. Može se desiti da turbina strada.

Upravljanje automobilom bez DPF-a je zabranjeno u zemljama EU.

Uklanjanjem DPF-a se uklanjaju senzori koji kontrolišu potrošnju goriva pri većoj brzini i većem broju obrtaja.

Zakon predviđa uvođenje propisa gdje će vlasnik automobila sa EURO 3, 4, 5 normama morati da posjeduje katalizator ili DPF filter.

Zašto čistiti kod nas:

Prije i poslije čišćenja!

Vraćamo efikasnost filtera na približno fabričku efikasnost.

Dajemo garanciju 2 godine.

Ne gubite garanciju auta jer nema rezanja, varenja.

Sigurni ste 100% da je filter potpuno čist.